Intergamma

Intergamma is de organisatie achter de doe-het-zelf ketens Gamma en Karwei. In Nederland en België is Intergamma met bijna 400 bouwmarkten al jaren de onbetwiste nummer één op de doe-het-zelfmarkt. Squadra Machine Learning Company heeft bij Intergamma een proof-of-concept uitgevoerd om te kijken of er met slimme algoritmen fouten in de data konden worden achterhaald en eventueel opgelost.

De uitdaging

Met betrekking tot datakwaliteit waren er bij Intergamma uitdagingen enerzijds omdat de data niet altijd compleet was, en anderzijds was de data niet altijd correct. Om te kijken of Squadra Machine Learning Company Intergamma kan ondersteunen bij het verbeteren van de datakwaliteit is er een POC uitgevoerd. In deze POC kwamen twee SaaS producten van Machine Learning Company aan bod, namelijk Powerimprove.ai en Powerenrich.ai, beide maken deel uit van een groep SaaS producten genaamd de PowerSuite.

Powerimprove.ai is een software waarin slimme algoritmen een reeks AI-technieken gebruiken om productdatasets te scannen op inconsistenties, anomalieën, doublures en onwaarschijnlijke datawaarden. Powerenrich.ai is een software dat geautomatiseerd extra features kan toevoegen aan productdata aan de hand van teksten, afbeeldingen, en smart scraping van PDFs en websites.

De oplossing

Met Powerimprove.ai is het gelukt om te kijken of producten van Intergamma op de juiste manier geclassificeerd waren, of er tegenstrijdige data aanwezig was in de productdata, en of er uitschieters aanwezig waren in de productdata. Met Powerenrich.ai is het gelukt om de fillrate van het databestand van Intergamma te verhogen door het automatisch extraheren van productattributen uit teksten.

Om deze SaaS producten te laten samenkomen is er een Business Intelligence dashboard gemaakt. Op dit PowerBI dashboard waren de productgroepen te zien, de fillrate per productgroep, en was er ook mogelijk om verder in detail te treden en de ingevulde attributen per product te zien.

Op deze manier is het mogelijk om te detecteren waar het probleem ontstaat, is er bijvoorbeeld een specifieke leverancier die verantwoordelijk is voor de producten met een lage fill rate, of wordt er simpelweg een ingewikkelde eigenschap gevraagd die moeilijk te achterhalen is. Bij Intergamma waren er ook verplichte velden aangegeven die tóch niet gevuld waren, iets wat op dit dashboard in kaart is gebracht zodat dit verholpen kon worden. Op de afbeelding hieronder is te zien dat er bijvoorbeeld voor de productcategorie rolluiken veel verplichte velden nog niet zijn ingevuld.

De wens van Intergamma was om slimmer om te kunnen gaan met bovengenoemde problemen in de toekomst, en daarom zijn er ook alerts ingesteld. Die alerts geven waarschijnlijk onjuiste data aan, direct wanneer er nieuwe producten binnenkomen. Hieronder is een typisch voorbeeld van een outlier afgebeeld, namelijk een stekkerdoos van meer dan een meter breed. Dit is natuurlijk zeer waarschijnlijk niet de correcte afmeting.

In het voorbeeld hieronder is er een missing value gedetecteerd, namelijk het attribuut gewicht is niet ingevuld.

Het resultaat

Door gebruik van onze Powerimprove.ai software kan Intergamma nu automatisch datasets met vervuilde data opschonen. Dit resulteert in een enorme tijdsbesparing en gaat ten goede van productdata gerelateerde processen. Verder helpt het ook de klant doordat op deze manier de websites van Gamma en Karwei voorzien worden van correcte data.

De Powerimprove.ai software wordt aangeboden als Software as a Service (SaaS), en maakt deel uit van een groep SaaS producten genaamd de PowerSuite. Neem voor meer informatie of een afspraak gerust contact met ons op via info@powertext.ai of +31 (0) 85 065 3780.

WEBINAR: Automatiseer het schrijven van productbeschrijvingen

Werk slimmer met behulp van intelligente algoritmes


Klik voor meer informatie